Algemeen

 • Hoe weet ik waar (geografisch) de partij wordt aangeboden? #

  In de advertentie ziet u een ‘afstand bij benadering’ staan, bijvoorbeeld “≈ 42 kilometer”. Dit golf-teken staat voor “is ongeveer gelijk aan” en geeft hiermee - redelijk precies - de afstand aan tussen de door u ingevoerde locatie en de verkoper. U kunt er vanuit gaan dat dit niet veel afwijkt van de werkelijkheid. Deze afstand is hemelsbreed berekend.

 • Wie is verantwoordelijk voor de verpakking? #

  Plastic trays

  Als de eieren op plastic trays worden aangeleverd, blijft de verkopende partij eigenaar van de trays en de daarbij behorende artikelen zoals tussenvellen en pallets. De kopende partij dient deze apart te houden en in dezelfde staat te bewaren. De kopende partij is verantwoordelijk dat deze binnen 14 dagen in originele staat na het ophalen te retourneren tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de verkopende partij. Als de verpakking te laat, of niet in volledige/originele staat wordt geretourneerd kunnen er kosten in rekening worden gebracht bij de kopende partij.

  Pulp trays

  De kopende partij is verantwoordelijk voor het afvoeren/verwerken van de pulp verpakking en de europallets.

  Aanbieder is verplicht om de eieren op complete europallets aan te bieden (delen van de pallet mogen niet ontbreken).

  Let op: u ontvangt geen statie geld dus hou daar rekening mee met het bepalen van uw verkoopprijs.

 • Waar moet ik op letten bij een advertentie uit het buitenland? #

  Vooralsnog kunt u alleen handel drijven met landen die binnen de SEPA-landen vallen. Kijk goed wat het land van herkomst is en waar de eieren zich bevinden, dit wordt duidelijk weergegeven door middel van vlaggetjes en wanneer u de details van de advertentie bekijkt.

 • Bevestigen na ontvangst #

  Nadat u een partij eieren heeft opgehaald, krijgt u 48 uur de tijd om deze te controleren. Hoe sneller u bevestigt dat de partij voldoet aan de gestelde eisen, hoe sneller wij tot uitbetaling kunnen overgaan. Ook wanneer de partij niet voldoet, laat u dit aan ons weten.

  Wat wij willen weten:

  • kloppen de aantallen?

  • kilo’s 1e en 2e soort eieren, al dan niet voorzien van een kwaliteitsrapport

  Krijgen wij na 48 uur geen reactie, dan beschouwen wij dit eveneens als ‘akkoord'. Ook dan zal het verschuldigde bedrag overgemaakt worden aan de aanbieder.

 • Wie verzorgt het transport? #

  De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het ophalen van een partij eieren. Dit gebeurt op een vooraf aangegeven datum.

  Beschikbare ophaaldata worden door de aanbieder bepaald, de afnemer prikt hieruit vervolgens een voor hem geschikte datum.

 • Beschermt EggsTrader mijn aankoop? #

  Met de EggsTrader-kopersbescherming beschermt EggsTrader uw aankoop. In het geval dat de aanbieder niet akkoord gaat met de door u vastgestelde kwaliteit, of wanneer de partij eieren voldoet niet aan de specificaties zoals gemeld in de advertentie, dan kunt u rekenen op onze ondersteuning. Wij helpen u om een correcte oplossing te vinden.

  Mocht dit niet lukken, dan kunnen wij een second opinion aanbieden. Dit doen wij als de door u gekochte partij niet voldoet aan de eigenschappen die vermeld stonden in de advertentie en/of overeenkomen met de algemene voorwaarden (waaronder ook EU-verordeningen).

  Hiervoor neemt u binnen 48 uur na het ophalen van de partij contact op met EggsTrader.

  De conclusie van deze second opinion is bindend.

  Twee uitkomsten mogelijk:

  Afnemer heeft gelijk:

  1. er vindt een correctie plaats over de partij. In het uiterste geval moeten de eieren retour naar de aanbieder

  2. het geparkeerde geld gaat terug naar de afnemer

  3. aanbieder moet de kosten van second opinion en het transport betalen

  Aanbieder heeft gelijk:

  1. (geleverde partij komt overeen met details in advertentie en kwaliteit valt binnen de aangegeven ‘range’)

  2. eieren blijven bij de afnemer

  3. het geparkeerde geld wordt alsnog uitbetaald aan de aanbieder

  4. afnemer moet de kosten van de second opinion betalen*

   (*EggsTrader behoudt zich het recht voor een vergoeding voor administratieve handelingen in rekening te brengen)

  Let op: wanneer u een dispuut start, moet u de totale aangekochte partij apart zetten. U mag geen wijzigingen aanbrengen en de partij niet verwerken, verkopen of vernietigen. Alleen dán kan een second opinion uitgevoerd worden. Als de partij niet voldoet aan hetgeen hiervoor is beschreven, kan er geen second opinion uitgevoerd worden. De kosten van een second opinion zijn dan voor u en het geparkeerde geld zal aan de verkoper worden uitbetaald.

 • Kan iedereen handelen op EggsTrader? #

  EggsTrader houdt zich aan de handelsnormen van de Europese Unie. Hierin staan de voorwaarden waaronder eieren mogen worden verhandeld en gesorteerd.

  U kunt deze EU-handelsnormen hier teruglezen. 

  Wie zich voegt naar deze verordeningen, kan handelen op EggsTrader.com. Om dit te kunnen garanderen, voeren wij bij registratie een uitvoerige controle uit van zowel aanbieder als afnemer.

  In de handelsnormen zijn kwaliteitseisen en ophaaltermijnen te vinden die gelden voor eieren van de klasse A. Ook de voorwaarden met betrekking tot de etikettering en de verpakkingen zijn hierin terug te lezen.

   

  Als pluimveehouder mag u alleen eieren uit eigen productie verkopen. Mocht u eieren willen kopen van derden om die weer door te verkopen, dan dient u zich te laten registreren als verzamelaar of pakstation.

  Voor meer informatie daarover kunt u het beste contact opnemen met de door de overheid aangewezen toezichthouder.

 • Ben ik nog wel eigen baas? #

  Ja, u blijft altijd de baas over uw eieren of geld. EggsTrader dient als tussenpersoon tussen twee partijen en faciliteert de koop. Wij bemiddelen en helpen bij het afronden van de transactie.

  Als u een overeenkomst sluit, gaat u de daarbij behorende verplichtingen aan, zoals genoemd in de algemene voorwaarden.

 • Waarom EggsTrader? #

  U kiest voor EggsTrader, omdat u vrij en zelfstandig wilt ondernemen. Wij bieden grootschalig aanbod van eieren en een brede afzetmarkt.

  EggsTrader is 100 procent veilig. U doet op EggsTrader.com alleen zaken met geverifieerde gebruikers. Bij registratie wordt de identiteit en professionaliteit van iedere handelaar, verwerker en pluimveehouder uitvoerig gecontroleerd.

  Dit omvat onder andere een controle van de erkenning als handelaar/verwerker of pluimveehouder, rekeningnummer, controle van het BTW-nummer, identiteitsbewijs en een controle van het uittreksel uit het KvK-register.

  Bij een transactie ontvangt de aanbieder zijn geld als de eieren in goede staat zijn aangekomen bij de afnemer. Tot die tijd parkeert EggsTrader het geld van de aanbieder op een derdengeldenrekening.

  Transparantie, betrouwbaarheid en veiligheid staan zodoende altijd op de eerste plaats.

 • Staat uw vraag hier niet tussen of wordt uw vraag niet beantwoord?

  Stel hier uw vraag ยป